La baza activităţii instituţiei stau urmatoarele documente:
1.​ Codul Educaţiei al Republicii Moldova;
2.​ Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1 – 7 ani) în Republica Moldova;
3.​ Codul de Etică al cadrului didactic;
4.​ Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere la 7 ani;
5. Regulamentul-tip al instituţiei de educaţie timpurie;
6.​ Regulamentul intern al IET NR.141;
7.​ Planul de dezvoltare instituţională pentru anii 2016-2020;
8.​ Planul complex de activitate pe anul de studii 2020-2021,etc.;
9. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență gestionat în procesul de activitate al IET nr. 141.