Misiune

IET nr.141, parte componentă a sistemului educational general, asigură un mediu educaţional prietenos şi securizant pentru fiecare copil, creând condiţii optime de dezvoltare armonioasă a personalităţii acestora. Instituţia organizează procesul educaţional bazat pe încurajarea iniţiativei personale menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui copil, inclusiv celor ce provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale,
promovând totodată egalitatea de şanse prin educaţie.

Viziune

Derivă din necesităţile educaţionale identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii şi vizează următoarele aspecte: dezvoltarea armonioasă a copilului crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ asigurarea ritmului propriu de învăţare garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară şi socială accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor Motto-ul de care ne ghidăm.

,,Obiectivul absolut este educarea copiilor în aşa fel încît să fie pregătiţi a duce o existenţă responsabilă, fericită şi plină de reuşite,,
(ROSS CAMPBELL)

Infrastructura: 

Denumirea unităţii: IET nr.141
Anul înfiinţării: 1971
Localizare geografică:  IET nr.141 este situată în sectorul Botanica, str. Sarmizegetusa 39/3 în apropierea Liceului Teoretic”Mircea cel Bătrân”, în apropiere de parc ,în apropiere de fabrica de pnaificație ,,Franzeluța,, , astfel copiii având posibilitatea să desfăşoare plimbări, excursii.
Trăsături caracteristice ale instituţiei:

  • Este destinată copiilor de vârstă preşcolară;
  • Procesul educaţional se desfăşoară în limba română. În instituţie este stabilită săptămâna de muncă de 5 zile (zile de odihnă: sâmbătă şi duminică) şi un regim de activitate de 10,5 ore de la 07.30 până la 18.00.

Dotări principale:
Este o instituţie de stat şi funcţionează într-o clădire amenajată, are propria curte, dotată cu pavilioane, inventar de joc pentru copii, parcele cu flori, teren sportiv, ș.a.

Capacitatea instituției:

  • 14 săli de grupă spaţioase şi luminoase cu 320 locuri, grupuri sanitare -toate întreţinute în condiţii igienice bune;
  • Sală pentru sport, sală pentru educaţia muzicală;
  • Bloc alimentar, cabinet medical ( cu loc de izolator), centru metodic;
  • Sălile de grupă sunt dotate cu mobilier,corespunzător activităţilor educative şi de odihnă ale copiilor, precum şi cu jucării şi materiale didactice adecvate desfăşurării procesului instructiv – educativ al copiilor;
  • Spaţii de joc în curtea instituţiei, pavilioane, răzoare de flori sezoniere şi multe anuale, teren de sport.

Instituţia noastră este solicitată de părinţii din districtul școlar, dar şi din alte districte pentru calitatea actului educativ şi grija întregului personal faţă de sănătatea şi securitatea copiilor.